Nu poti vizualiza acest formular.
Nr. Data Denumire hotărâre Documente
0 31/12/2016 Arhivă Vizualizare
0 31/12/2017 Arhivă Vizualizare
0 31/12/2018 Arhivă Vizualizare
0 31/12/2019 Arhivă Vizualizare
0 31/12/2020 Arhivă Vizualizare
0 31/12/2021 Arhivă Vizualizare
1 18/01/2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Vizualizare
2 18/01/2022 Hotărâre privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul CL al Mun. DTS în AGA la Sc Secom S.A. Vizualizare
3 18/01/2022 Hotărâre privind schimbarea sediului social, aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Vizualizare
4 18/01/2022 Hotărâre privind modificare Anexa 1 la HCL nr. 311 08.12.2021 Vizualizare
5 18/01/2022 Hotărâre privind modificare HCL nr. 379 26.11.2019 Vizualizare
6 31/01/2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Vizualizare
7 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa A, al CL pe anul 2022 Vizualizare
8 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa C, al CL pe anul 2022 Vizualizare
9 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli extrabugetare pe anul 2022 Vizualizare
10 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii pe anul 2022 Vizualizare
11 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al DAS pe anul 2022 Vizualizare
12 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al DPL DTS pentru anul 2022 Vizualizare
13 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPAET pe anul 2022 Vizualizare
14 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SPAPTO Vizualizare
15 31/01/2022 Hotărâre privind modificarea ștatului de funcții publice al aparatului de specialitate al primarului mun DTS Vizualizare
16 31/01/2022 Hotărâre privind modificarea ștatului de funcții publice al aparatului de specialitate al primarului mun DTS Vizualizare
17 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, DPL Vizualizare
18 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, SPAPTO Vizualizare
19 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, DAS Vizualizare
20 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul SPAET Vizualizare
21 31/01/2022 Hotărâre privind modificarea ștatelor de funcții contractuale ale Direcției de Asistență Socială Vizualizare
22 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul 2022 – 2023 Vizualizare
23 31/01/2022 Hotărâre privind avizarea Studiului de specialitate întocmit de către AMSA și de Canalizare Mehedinți Vizualizare
24 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin Vizualizare
25 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism în fază PUZ, nr. cadastrale (de la 68532 – până la 68650) Vizualizare
26 31/01/2022 Hotărâre privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului DTS Vizualizare
27 31/01/2022 Hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 33 2020 Vizualizare
28 31/01/2022 Hotărâre privind concesionarea serviciului social – preparare și distribuire hrană către beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Vizualizare
29 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea casării de mijloace fixe aflate în evidența contabilă a DAS Vizualizare
30 31/01/2022 Hotărâre privind completarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 87 2021 Vizualizare
31 31/01/2022 Hotărâre privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind repartizarea unei locuințe ANL Vizualizare
32 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 681 mp Vizualizare
33 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 263 mp Vizualizare
34 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 15.000 mp Vizualizare
35 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 14.260 mP Vizualizare
36 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea adiționării Contractului de concesiune nr. 303 01 aprilie 2001 încheiat cu S.C. NANDI S.R.L. Vizualizare
37 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea adiționării Contractului de concesiune nr. 286 01 iulie 2000 încheiat cu S.C. PROXON S.R.L. Vizualizare
38 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 294 26.11.2021 Vizualizare
39 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren având NC 64644 Vizualizare
40 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren având NC 64497 Vizualizare
41 31/01/2022 Hotărâre privind vânzarea directă, cu plata în rate, a terenului în suprafață de 300 m² NC 57993 Vizualizare
42 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare al terenului în suprafață de 155 m² NC 58242 Vizualizare
43 31/01/2022 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 88 2021 Vizualizare
44 31/01/2022 Hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al SPAPTO pentru chioșcul nr. 3 Vizualizare
45 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 255 28.10.2021 Vizualizare
46 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea majorării indemnizației administratorului S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L Vizualizare
47 31/01/2022 Hotărâre privind transmiterea autospecialei pentru ridicări auto cu nr. de înmatriculare MH 32 XTR Vizualizare
48 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea modalității de delegare, delegarea prin atribuire directă și Regulamentul Vizualizare
49 31/01/2022 Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor Vizualizare
50 31/01/2022 Hotărâre privind modificarea HCL 215 30.08.2021 Vizualizare
Nr. Data Denumire hotărâre Documente