Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Municipiul Toplita, Judetul Harghita - COD SMIS 126701

Grad de Realizare
0%

Obiectivul general al proiectului „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita” este reprezentat de cresterea eficientei energetice, incepand cu anul 2022, in sistemul de iluminat public al municipiului Toplita, care in prezent inregistreaza consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public la nivelul municipiului Toplita prin modernizarea sistemului de iluminat in oras (in strazile/zonele vizate).
  2. Scaderea gazelor cu efect de sera, datorate sistemului de iluminat public la nivelul municipiului Toplita incepand cu anul 2022, prin crearea unui nou sistem de iluminat public in zonle vizate prin proiect, care include si folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.

Imbunatatirea accesului persoanelor cu dizabilitati (persoane cu deficiente de vedere, persoane cu dizabilitati motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul municipiului Toplita, prin crearea unui nou sistem de iluminat public in zonele vizate prin proiect si iluminarea principalelor treceri de pietoni, incluzand sisteme bazate pe senzori de prezenta care vor comanda cresterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public (la trecerile de pietoni)

Momentan continutul este in lucru!

Beneficiar investitiei

Municipiul Toplita

Responsabil proiect

Puscas Andrea

Data incepere

2020

Starea investitiei

In implementare

Nr contract

5514

Data contractului

19.05.2020

2020
Incheiere contracte achizitii directe
S-au semnat contractele privind serviciile de achizitie de management al proiectului, servicii specifice de organizare proceduri achizitii, servici de informare si publicitate pentru proiect, servicii de audit financiar
2020
2020-2021
Achizitie proiect tehnica
Este in curs derularea proceduri de achizitie prin procedura simplificata a contractului de proiectare, procedura fiind contestata.
2020-2021
2021
Avizare Proiect Tehnic
In urma finalizari proiectului tehnic si a detalilor de executie acesta se supune avizarii ADR Centru.
2021
2021
Achizitie executie lucrari
Ca urmare a avizarii Proiectului Tehnic de catre ADR Centru, se va demara procedura de achizitie in vederea incheierii contractului de executie lucrari
2021
2022-2023
Executie lucrari
Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de iluminat public
2022-2023
2023
Receptie lucrari
In urma finalizarii executiei lucrarilor, se va proceda la receptia lucrarilor
2023
Sari la conținut