Funcție Departament Data Anunț concurs Selecție dosare Proba scrisă Contestații Interviu Rezultat final
Sef serviciu, gradul Il Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 07/01/2022 Vizualizare Vizualizare Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
consilier cl. I grad debutant -1 post Compartiment registru agricol 15/12/2021 Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
Inspector de specialitate debutant – 1 post Biroul administrare stadioane şi baze de agrement Vizualizare Vizualizare Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
Inspector de specialitate debutant – 1 post Birou Administrare Sala Polivalentă și baze sportive 11/01/2022 Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
Manager Palatul Culturii Teodor Costescu 08/08/2022 Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere
inspector cl. I, grad asistent Compartiment inregistrari mijloace de transport – Serviciul constatare impunere control persoane juridic 11/07/2022 Vizualizare Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere
inspector cl. I, grad debutant Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice 16/06/2022 Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere
Inspector cl. I grad debutant Compartiment colectare si executare silita persoane ftzice Serviciul urmarire creante buget local 11/07/2022 Vizualizare Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere
Referent cl. III, grad asistent Compartimentul asistenta contribuabili – Serviciul asistenta contribuabili, insolventa si solutionare contestatii, petitii 17/06/2022 Vizualizare Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere
Consilier cl. I, grad superior Serviciul cadastru – Directia Patrimoniu 23/06/2022 Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere
Consilier cl. I, grad debutant Serviciul cadastru – Directia Patrimoniu 23/06/2022 Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere
Inspector de specialitate grad II Compartimentul solutionare petitii, inregistrare si evidenta documente Nu există fișiere Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
Sef serviciu, grad II Serviciul cadastru Nu există fișiere Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
Sef birou, grad II Biroul achizitii publice directe Nu există fișiere Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
Administrator II Biroul administrare stadioane si baze de agrement Nu există fișiere Vizualizare Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
consilier cl. I, grad superior Serviciul evidenta venituri, contabilitate proiecte europene si datorie publica Nu există fișiere Vizualizare Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
Sofer I Serviciul administrativ Nu există fișiere Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere
Muncitor calificat III (electrician) Compartimentul reparare si intertinere mobilier urban Nu există fișiere Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere
Consilier cl. I, grad debutant Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice Nu există fișiere Vizualizare Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere Nu există fișiere
Funcție Departament Data Anunț concurs Selecție dosare Proba scrisă Contestații Interviu Rezultat final