Taxa de Salubritate

Taxa de Salubritate se va achita:

Declarația de Impunere

în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici. Cetățenii care locuiesc la bloc/casă trebuie să atașeze la anexa1 o copie după CI pentru toți care locuiesc la adresa respectivă, certificat de naștere (minori) și adeverință de la asociația de proprietari (doar pentru persoanele care locuiesc la bloc) din care să reiasă numărul persoanelor din imobil.

Declarația de Impunere

în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane fizice/juridice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) /persoanelor juridice ce desfăşoară profesii liberale

Declarația de Impunere

în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane juridice, care închiriază persoanelor fizice/persoanelor juridice ce desfăşoară profesii liberale

Declarația de Impunere

Declarațiile de impunere sunt absolut necesare și vor fi depuse în perioada 01 aprilie 2021 – 30 iunie 2021 după cum urmează:

– Electronic la adresa de mail: salubrizare@primariadrobeta.ro
– La sediul Primăriei pentru persoanele juridice;
– La Direcția Impozite și Taxe pentru proprietarii de case;
– La Direcția de Patrimoniu pentru proprietarii de apartamente (chiriași ANL, locuințe sociale sau case naționalizate);Declarațiile de impunere sunt absolut necesare și vor fi depuse în perioada 01 aprilie 2021 – 30 iunie 2021 după cum urmează:

  • Electronic la adresa de mail: salubrizare@primariadrobeta.ro
  • La sediul Primăriei pentru persoanele juridice si fizice
  • La Direcția Impozite și Taxe;
  • La Direcția de Patrimoniu pentru proprietarii de apartamente (chiriași ANL, locuințe sociale sau case naționalizate);

Declarația de impunere pentru utilizatorii casnici (ANEXA 1) se completează si se depune însoțită de:

  • fotocopia actului de identitate al persoanelor care locuiesc in imobilul respectiv;
  • fotocopia actului de nastere( in cazul minorilor);
  • adeverinta eliberata de către Asociația de proprietari care sa ateste numărul de locatari din imobilul respectiv.

Declaratia de impunere pentru utilizatorii non-casnici (ANEXA 4) se depune pentru sediul social, precum si pentru toate punctele de lucru in care desfășoară activități economice, însoțită de:

  • fotocopia actului de identitate al administratorului;
  • fotocopie cadastru imobil/ contract de închiriere;
  • fotocopie CUI/ CIF.