Departament Serviciu Tip persoană Denumire Document
Directia Patrimoniu Serviciul Cadastru Cerere pentru acordare numar postal teren Vizualizare
Directia Patrimoniu Serviciul Cadastru Cerere pentru ecomunicarea adresei postale actuale Vizualizare
Directia Patrimoniu Serviciul Cadastru Cerere pentru ecomunicarea adresei postale actuale defunct Vizualizare
Directia Patrimoniu Serviciul Cadastru Documentele necesare pentru eliberarea Certificatului de nomenclatura stradala Vizualizare
Directia Patrimoniu Serviciul Cadastru Cerere solicitare pentru pozitionarea unui teren (intravilan extravilan) Vizualizare
Directia Patrimoniu Serviciul Cadastru Documente necesare solicitare pentru pozitionarea unui teren (intravilan extravilan) Vizualizare
Directia Patrimoniu Serviciul Cadastru Documente necesare pentru eliberarea situatiei juridice a terenurilor Vizualizare
Directia Patrimoniu Serviciul Cadastru Cerere pentru eliberarea ordinului prefectului Vizualizare
Directia Patrimoniu Serviciul Cadastru Documente necesare pentru eliberarea ordinului prefectului Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Oferta vanzare teren Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Contract de arendare – Model Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Comuncare de acceptare a ofertei de vânzare Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Legea 17 2014 vanzare cumparare terenuri agricole situate on extravilan Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Cerere eliberare atestat si carnet comercializare Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Cerere APIA model Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Legea 231 2018 Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Cerere pentru eliberarea unei adeverinte NU DETIN Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Cerere Legea 231 2018 Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Anexa 1 Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire desfiintare Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor 1 Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor 2 Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Comunicare privind incheierea executie lucrarilor – 1 Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Comunicare privind incheierea executie lucrarilor 2 Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol CONTINUTUL SIMPLIFICAT AL DOCUMENTATIEI TEHNICE Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol CARTU – Model Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol VIZAT SPRE NESCHIMBARE Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Proces Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol Proces Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor Vizualizare
Directia Patrimoniu Compartimentul Registrul Agricol MODEL PENTRU PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI Vizualizare
Directia Generala Arhitect Sef Serviciul Urbanism Cerere pentru eliberarea situatiei juridice a terenurilor Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie de scoatere din evidenta a mijloacelor de transport Model 2016 ITL 016 Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren in cazul persoanelor fizice Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe cladiri rezidentiale-nerez-mixte aflate in proprietatea persoanelor fizice Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe cladirile rezidentiale-nerezidentiale-mixte aflate in proprietatea persoanelor juridice Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren in cazul persoanelor juridice Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone PF-PJ Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloacele de transport PF-PJ Vizualizare
Directia Impozite si Taxe Locale Serviciul Taxe si Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe mijloacele de transport pe apa PF-PJ Vizualizare
Directia Economica Serviciul Comercial cerere viza autorizatie Vizualizare
Directia Economica Serviciul Comercial Cerere pentru emiterea acordului de functionare pentru exercitii comerciale Vizualizare
Directia Economica Serviciul Comercial Cerere pentru loc parcare gratuit Vizualizare
Asociatii de Proprietari Convocator Model Vizualizare
Asociatii de Proprietari Acord de asociere Model Vizualizare
Asociatii de Proprietari Proces verbal Adunarea Generala Model Vizualizare
Asociatii de Proprietari Situatia soldurilor de activ si pasiv Model Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani Vizualizare
anularea documentului modificarea datelor de stare civila schimbarea sexului sau a fizionomiei Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate Nu există fișiere
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana Fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea cartii de identitate la dobAndirea cetateniei romane Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate In Romania Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Inscrierea In actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Declaratie de luare In spatiul locativ al proprietarului Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Cerere pentru Inscrierea In actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Procura speciala pentru eliberarea actului de identitate Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Declaratie gazduitor Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Declaratie pe proprie raspundere Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Declaratie prin mandatar Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea actului de identitate la pierderea furtul distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Eliberarea cartii de identitate provizorie cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate care locuiesc temporar in Romania Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Declaratie de luare In spatiul locativ al proprietarului prin mandatar Vizualizare
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Evidenta persoanelor Fizica Declaratie solicitant conform art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta domiciliul resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani republicata Vizualizare
Departament Serviciu Tip persoană Denumire Document