ANUNT încadrare SIDU

UAT municipiul Drobeta Turnu Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, conform H.G.nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Drobeta Turnu Severin şi a Zonei sale Funcţionale 2021-2027” (S.I.D.U.): planul nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din str.Băile Romane nr.3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro. – Reglementări – Avize de mediu – Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mehedinţi, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia anunţului.        

 

 

Ultima modificare: 09.05.2022 – 17:36 de către Administrator

Sari la conținut