Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare, au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Drobeta Turnu Severin.

ATENȚIE!

Proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, neînscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate de către persoanele fizice și juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor.
30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.
Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin se completează și se depune la sediul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin.
Formularul de înscriere în registrul de evidentă a sistemelor individuale PMDTS – EPURARE (stații) se poate descărca de aici (https://primariadrobeta.ro/storage/formidable/91/Formular-de-inscriere-a-sistemelor-individuale-adecvate-de-colectare-II-3.pdf).
Formularul de înscriere în registrul de evidentă a sistemelor individuale PMDTS – COLECTARE (fose) se poate descărca de aici (https://primariadrobeta.ro/storage/formidable/91/Formular-de-inscriere-a-sistemelor-individuale-adecvate-de-epurare-a-apelor-uzate-2.pdf).
Direcția Tehnică – Compartiment Protecția Mediului

 

Ultima modificare: 10.10.2022 – 13:38 de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin

Sari la conținut