CĂSĂTORIA CIVILĂ

ÎN ANUL 2022 SE OFICIAZĂ DE LUNI PÂNĂ DUMINICĂ ASTFEL

Fixarea locație, datei și orei încheierii căsătoriei. Programarea căsătoriei.

 

Atenție: Nu se pot rezerva două locaţii sau intervale orare pentru acelaşi cuplu. Dacă doriți să modificați locația, sau data, vă rugăm să anulați rezervarea deja efectuată.

Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români. Pentru căsătoria cu un cetățean străin, sau între cetățeni străini, vă rugăm să vă adresați ofițerului de stare civilă de la ghișeu.

Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate la sediul compartimentului de Stare Civilă. Pentru căsătoria la o altă locație, vă rugăm să vă adresați ofițerului de stare civilă de la ghișeu.

Căsătoria se poate incheia după 10 zile de la data depunerii declarației de căsătorie. (se calculează atât ziua depunerii dosarului, cât și ziua oficierii căsătoriei).

La depunerea declarației de căsătorie este obligatorie prezența ambilor soți, împreună.

Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 10 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea primarului.
Căsătoria civilă se încheie în intervalul orar stabilit în acest scop, de către Serviciul Stare Civilă.

Programarea se face cu  30 zile înainte de data căsătoriei.

Prin continuarea procedurii de rezervare sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date -> în conformitate cu prevederile regulamentului UE 2016/679.

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin, vă obligați să solicitați, în timp util, despre actele necesare, dat fiind specificul fiecărei țări.

Aveți obligația de a înscrie corect și complet numele și prenumele soților, în caz contrar căsătoria poate fi declarată nulă prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod Civil).

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința unul dintre viitorii soți.

Lipsa documentelor necesare și nerespectarea termenelor prevăzute de lege, constituie atât condiție de fond, cât și impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea căsătoriei.

mai 2024
lun
mar
mie
joi
vin
sâm
Dum
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Obținerea CERTIFICATELOR MEDICALE PRENUPȚIALE – pentru ambii viitori soți (valabile 14 zile de la data emiterii, care să cuprindă mențiunea că persoana la care se referă SE POATE CĂSĂTORI) - se obține de la medicul de familie sau la oricare centru medical particular;

Certificatul medical prenupțial centralizează analize medicale efectuate, deci presupune îndeplinirea unor demersuri anterioare emiterii – eliberarea, de către medic, trebuie făcută între a 14-a și a 11a zi înainte de data încheierii căsătoriei.

Exemplu – pentru încheierea căsătoriei sâmbătă, certificatul prenupțial trebuie emis de medic luni, marți și miercuri în săptămâna anterioare încheierii căsătoriei.

Practic – Dacă căsătoria urmează să fie încheiata pe data de 20 august 2022, certificatul prenupțial va fi emis de medic în zilele de 8,9,10 august 2022.

Cei care vor să se căsătoreasca vor face, personal și împreună, declarația de căsătorie, la starea civilă unde urmează a se încheia căsătoria.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII CĂSĂTORIEI:

CÂND PERSOANA SE AFLĂ LA PRIMA CĂSĂTORIE:
  • ACTUL DE IDENTITATE (valabil la data depunerii actelor și încheierii căsătoriei) – original și copie;
  • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, privind pe viitorii soți, cetățeni românii – original și copie;
  • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL – original.
  • COPII ALE ACTELOR DE IDENTITATE a 2 (doi) martori (care vor semna actele de stare civila);
DACĂ PERSOANA NU SE AFLĂ LA PRIMA CĂSĂTORIE:

pe lângă documentele de mai sus, prezintă și dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare, respectiv:

  • CERTIFICATUL DE DIVORȚ sau
  • SENTINȚA DE DIVORȚ, definitivă/CERTIFICATUL DE DIVORȚ pe cale administrativă – original și copie sau
  • CERTIFICAT DE DECES al fostului soț - original și copie.

La momentul încheierii căsătoriei se depun, obligatoriu cărțile de identitate (în original) ale viitorilor soți.

Atenție - actul de identitate al soțului care, prin căsătorie, iși modifică numele de familie – se anulează la data încheierii căsătoriei.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0372 396 394