Activitatile proiectului

1.Au fost elaborate Strategia și Planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice a Municipiului Drobeta Turnu Severin și  Strategia și Planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivelul municipalităților din județul Mehedinți – strategii ce vor sta la baza prioritizării acțiunilor și proiectelor pentru alocarea resurselor financiare în atingerea obiectivelor stabilite.

Ultima modificare: 19.04.2024 – 08:38 de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin