Obiectivul general al proiectului este  îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi reducerea efectelor adverse ale poluării şi ale altor activităţi ale omului, atât la nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin, cât și la nivelul tuturor municipalităților din Județul Mehedinți.

Obiective specifice:

OS1.  Îmbunătățirea stării mediului înconjurător în municipiile din județul Mehedinți, prin elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice, 12 de luni;

OS2. Creșterea capacității la nivel local de atenuare și adaptare la un climat în schimbare prin desfășurarea a 3 workshopuri cu scopul consultării factorilor de decizie interesati, pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local, cât și regional, 12 de luni;

OS 3. Creșterea gradului de conștientizare a îmbunătăţirii stării mediului înconjurător şi reducerea efectelor adverse ale poluării şi ale altor activităţi ale omului prin desfășurarea unei campanii de informare-sensibilizare și educaționale ce promovează măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, cât și a 3 evenimente de acțiune civică pentru implicarea și participarea publicului;

OS4. Reducerea vulnerabilității la consecințele schimbărilor climatice și identificarea deficiențelor și necesarului prioritar de investit prin achizitionarea a 2 aplicații web pentru monitorizarea și păstrarea evidenței consumurilor utilităților din clădirile publice aparținând Municipiului Drobeta Turnu Severin și Județului Mehedinți și 8 camere de termoviziune pentru măsurarea consumurilor energetice a clădirilor publice aparținând partenerilor în proiect.

 

Activitatile proiectului

1.Au fost elaborate Strategia și Planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice a Municipiului Drobeta Turnu Severin și  Strategia și Planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivelul municipalităților din județul Mehedinți – strategii ce vor sta la baza prioritizării acțiunilor și proiectelor pentru alocarea resurselor financiare în atingerea obiectivelor stabilite.

Strategia și Planul de măsuri de atenuare și adaptare la SC Dr. Tr. Severin_16 sept (7)
HCL aprobare strategie

 

  1. Realizarea a 3 workshop-uri cu scopul consultării factorilor de decizie interesați, pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local, cât și la nivel regional.

 

  1. Realizarea de campanii și evenimente pentru promovarea măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice, în scopul cresterii gradului de constientizare a publicului cu privire la adaptarea la schimbările climatice- 3 actiuni civice desfasurate la nivelul municipiul Drobeta Turnu Severin si Judetului Mehedinti.

 

  1. Organizarea și derularea campaniei de informare, sensibilizare și educaționale ce promovează măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice prin realizarea de materiale de informare destinate publicului larg, dar și specialiștilor: – Pliante și bannere cu informații despre proiect pentru promovarea acțiunilor de protejare a mediului;

– Video despre importanța măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și distribuirea acestuia în școli;

 

pliant interior
roll up
eticheta
pliant exterior

 

  1. Au fost achizitionate 2 aplicații web pentru monitorizarea și păstrarea evidenței consumurilor utilităților din clădirile publice aparținând Municipiului Drobeta Turnu Severin și Județului Mehedinți și achiziționarea a 8 camere de termoviziune pentru măsurarea consumurilor energetice a clădirilor publice aparținând partenerilor în proiect, care contribuie la reducerea vulnerabilității la consecințele schimbărilor climatice și identificarea deficiențelor și necesarului prioritar de investit.

 

Conferinta de presa incepere proiect

 

Comunicat de presa incepere proiect

Comunicat de presa incepere proiect

 

 

Conferinta de presa inchidere proiect

 

Comunicat de presa inchidere proiect

Ccomunicat de presa_finalizare_proiect

 

 

Ultima modificare: 19.04.2024 – 09:28 de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin