Serviciul constatare, impunere şi control persoane juridice

Serviciul urmărire creanţe buget local

Serviciul asistenţă contribuabili, insolvenţă şi soluţionare contestaţii, petiţii

Serviciul încasare şi administrare baza de date