Serviciul constatare, impunere şi control persoane juridice

Serviciul urmărire creanţe buget local

Serviciul asistenţă contribuabili, insolvenţă şi soluţionare contestaţii, petiţii

Serviciul încasare şi administrare baza de date
Denumire document Serviciu Tip persoană Document
Declaratie de scoatere din evidenta a mijloacelor de transport Model 2016 ITL 016 Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren in cazul persoanelor fizice Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe cladiri rezidentiale-nerez-mixte aflate in proprietatea persoanelor fizice Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe cladirile rezidentiale-nerezidentiale-mixte aflate in proprietatea persoanelor juridice Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren in cazul persoanelor juridice Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone PF-PJ Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloacele de transport PF-PJ Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe mijloacele de transport pe apa PF-PJ Serviciul Taxe si Impozite Vizualizare
Serviciul Taxe si Impozite Fizică/Juridică Vizualizare
Conturi IBAN Buget 2023 Serviciul Taxe si Impozite Fizică/Juridică Vizualizare
Denumire document Serviciu Tip persoană Document