Serviciul coordonare activităţi gospodărie

Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice
Denumire document Serviciu Tip persoană Document
Cerere de aprobare tarife obligatorii la bordul autovehiculului Vizualizare
Cerere de cesionare partiala sau totala a contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de TAXI Vizualizare
Cerere de inlocuire autovehicul TAXI Vizualizare
Cerere de modificare a autorizatiei de transport in regim de TAXI Vizualizare
Cerere eliberare cazier de conduita profesionala Vizualizare
Cerere inscriere lista de asteptare pt obtinerea autorizatiei TAXI Vizualizare
Cerere obtinere autorizatie dispecerat TAXI Vizualizare
Cerere pentru acordarea autorizatiei de transport de persoane in regim de TAXI Vizualizare
Cerere pentru acordarea autorizatiei de transport Vizualizare
Cerere pentru inregistrarea vehiculelor Vizualizare
Cerere pentru radierea vehiculelor Vizualizare
Cerere vizare anuala a autorizatiei de dispecerat transport in regim de taxi Vizualizare
Declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze Vizualizare
Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea dispecerizarii Vizualizare
Declaratie proprie raspundere transport autorizat Vizualizare
Viza anuala prelungire autorizatie taxi er Vizualizare
Viza anuala prelungire autorizatie taxi Vizualizare
Vizualizare
Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice Vizualizare
Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice Fizică Vizualizare
Formular de inscriere a sistemelor individuale adecvate de colectare II Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice Fizică Vizualizare
Formular de inscriere a sistemelor individuale adecvate de epurare a apelor uzate Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice Fizică Vizualizare
Denumire document Serviciu Tip persoană Document