Nu poti vizualiza acest formular.
ID Denumire hotărâre Documente
8516 hcl nr 1 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Vizualizare
8518 hcl nr 2 privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul CL al mun DTS în AGA la Sc Secom S.A. Vizualizare
8520 hcl nr 3 privind schimbarea sediului social, aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Vizualizare
8522 hcl nr 4 privind modificare Anexa 1 la HCL nr. 311 08.12.2021 Vizualizare
8524 hcl nr 5 privind modificare HCL nr. 379 26.11.2019 Vizualizare
8526 hcl nr 6 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Vizualizare
8528 hcl nr 7 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa A, al CL pe anul 2022 Vizualizare
8530 hcl nr 8 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa C, al CL pe anul 2022 Vizualizare
8532 hcl nr 9 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli extrabugetare pe anul 2022 Vizualizare
8534 hcl nr 10 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii pe anul 2022 Vizualizare
8536 hcl nr 11 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al DAS pe anul 2022 Vizualizare
8538 hcl nr 12 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al DPL DTS pentru anul 2022 Vizualizare
8540 hcl nr 13 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPAET pe anul 2022 Vizualizare
8542 hcl nr 14 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SPAPTO Vizualizare
8544 hcl nr 15 privind modificarea ștatului de funcții publice al aparatului de specialitate al primarului mun DTS Vizualizare
8546 hcl nr 16 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație Vizualizare
8548 hcl nr 17 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, DPL Vizualizare
8550 hcl nr 18 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, SPAPTO Vizualizare
8552 hcl nr 19 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, DAS Vizualizare
8554 hcl nr 20 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul SPAET Vizualizare
8556 hcl nr 21 privind modificarea ștatelor de funcții contractuale ale Direcției de Asistență Socială Vizualizare
8558 hcl nr 22 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul 2022 – 2023 Vizualizare
8560 hcl nr 23 privind avizarea Studiului de specialitate întocmit de către AMSA și de Canalizare Mehedinți Vizualizare
8562 hcl nr 24 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin Vizualizare
8564 hcl nr 25 privind aprobarea documentației de urbanism în fază PUZ, nr. cadastrale (de la 68532 – până la 68650) Vizualizare
8566 hcl nr 26 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului DTS Vizualizare
8568 hcl nr 27 privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 33 2020 Vizualizare
8570 hcl nr 28 privind concesionarea serviciului social – preparare și distribuire hrană către beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Vizualizare
8572 hcl nr 29 privind aprobarea casării de mijloace fixe aflate în evidența contabilă a DAS Vizualizare
8574 hcl nr 30 privind completarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 87 2021 Vizualizare
8576 hcl nr 31 privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind repartizarea unei locuințe ANL Vizualizare
8578 hcl nr 32 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 681 mp Vizualizare
8580 hcl nr 33 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 263 mp Vizualizare
8582 hcl nr 34 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 15.000 mp Vizualizare
8584 hcl nr 35 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 14.260 mP Vizualizare
8586 hcl nr 36 privind aprobarea adiționării Contractului de concesiune nr. 303 01 aprilie 2001 încheiat cu S.C. NANDI S.R.L. Vizualizare
8588 hcl nr 37 privind aprobarea adiționării Contractului de concesiune nr. 286 01 iulie 2000 încheiat cu S.C. PROXON S.R.L. Vizualizare
8590 hcl nr 38 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 294 26.11.2021 Vizualizare
8592 hcl nr 39 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren având NC 64644 Vizualizare
8594 hcl nr 40 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren având NC 64497 Vizualizare
8596 hcl nr 41 privind vânzarea directă, cu plata în rate, a terenului în suprafață de 300 m² NC 57993 Vizualizare
8598 hcl nr 42 privind aprobarea prețului de vânzare al terenului în suprafață de 155 m² NC 58242 Vizualizare
8600 hcl nr 43 privind modificarea H.C.L. nr. 88 2021 Vizualizare
8602 hcl nr 44 privind încetarea dreptului de administrare al SPAPTO pentru chioșcul nr. 3 Nu există fișiere
8604 hcl nr 45 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 255 28.10.2021 Vizualizare
8606 hcl nr 46 privind aprobarea majorării indemnizației administratorului S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L Vizualizare
8608 hcl nr 47 privind transmiterea autospecialei pentru ridicări auto cu nr. de înmatriculare MH 32 XTR Vizualizare
8610 hcl nr 48 privind aprobarea modalității de delegare, delegarea prin atribuire directă și Regulamentul Vizualizare
8612 hcl nr 49 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor Vizualizare
8614 hcl nr 50 privind modificarea HCL 215 30.08.2021 Vizualizare
8616 hcl nr 51 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2022 Vizualizare
8618 hcl nr 52 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 60724 Vizualizare
8620 hcl nr 53 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul și titlul H.C.L. nr. 254 28.10.2021 Vizualizare
8622 hcl nr 54 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției de Asistență Socială Vizualizare
8624 hcl nr 55 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2022 Vizualizare
8626 hcl nr 56 privind mandatarea reprezentantului CL al mun DTS în AGA pentru MSAC Mh Vizualizare
8628 hcl nr 57 privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul CL al mun DTS în AGA la Sc Secom S.A Vizualizare
8630 hcl nr 58 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice Vizualizare
8632 hcl nr 59 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de administrare nr. 25640 23.12.2013 Vizualizare
8634 hcl nr 60 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 550 mp Vizualizare
8636 hcl nr 61 privind îndreptarea erorii materiale inserate în titlul și art. 1 din H.C.L. nr. 323 15 decembrie 2021 Vizualizare
8638 hcl nr 62 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 53874 Vizualizare
8640 hcl nr 63 privind vânzarea directă, cu plata în rate, a terenului în suprafață de 155 m2 din DTS Vizualizare
8642 hcl nr 64 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 58602 Vizualizare
8644 hcl nr 65 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 65656 Vizualizare
8646 hcl nr 66 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 68362 Vizualizare
8648 hcl nr 67 privind aprobarea trecerii imobilului teren în suprafață de 662 mp, identificat cu NC 68341 Vizualizare
8650 hcl nr 68 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 15.077 mp Vizualizare
8652 hcl nr 69 privind aprobarea dării unui acord de principiu referitor la preluarea imobilelor situate în DTS, str. Serpentina Roșiori, nr. 1A Vizualizare
8654 hcl nr 70 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 20 de ani a terenului în suprafață de 182 mp Vizualizare
8656 hcl nr 71 privind modificarea Regulamentului pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare Vizualizare
8658 hcl nr 72 privind desemnarea reprezentanților CL pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu Vizualizare
8660 hcl nr 73 privind modificarea H.C.L. nr. 268 din 28.10.2021 referitoare la numirea reprezentanților CL în CA Vizualizare
8662 hcl nr 74 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al dnei. Stanomis Cosmina Georgiana Vizualizare
8664 HCL nr. 75 din 08.03.2022 Vizualizare
8666 hcl nr 76 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.L. pe 2022 Vizualizare
8668 hcl nr 77 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al CL pe anul 2021 și al situațiilor financiare aferente Vizualizare
8670 hcl nr 78 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021 al DAS Vizualizare
8672 hcl nr 79 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al DPL DTS pe anul 2021 Vizualizare
8674 hcl nr 80 privind aprobarea încheierii execuției bugetare la data de 31.12.2021 pentru SPAPTO din cadrul CL al mun DTS Vizualizare
8676 hcl nr 81 privind încheierea contului de execuție al Palatului Culturii Teodor Costescu pentru anul 2021 Vizualizare
8678 hcl nr 82 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 al SPAET din cadrul CL al mun DTS Vizualizare
8680 hcl nr 83 privind modificarea tarifelor de intrare la Cetatea Medievală a Severinului și Castelul Artelor Vizualizare
8682 hcl nr 84 privind modificarea organigramei, a ștatului de funcții publice și funcții în regim contractual al DAS Vizualizare
8684 hcl nr 85 privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 27 2022 cu privire la aprobarea Metodologiei de acordare a unor facilități la transportul public Vizualizare
8686 hcl nr 86 privind aprobarea listei cu persoanele care au acces la locuințele pentru tineri, în regim de închiriere tip – A.N.L. Vizualizare
8688 hcl nr 87 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 68364 Vizualizare
8690 hcl nr 88 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 59278 Vizualizare
8692 hcl nr 89 privind aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în mun DTS, B-dul Aluniș, nr. 3, bl. VD2, sc. 3, ap. 1 Vizualizare
8694 hcl nr 90 privind aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în mun DTS, B-dul Aluniș, nr. 3, bl. VD2, sc. 3, ap. 14 Vizualizare
8696 hcl nr 91 privind aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în mun DTS, B-dul Aluniș, nr. 3, bl. VD2, sc. 2, ap. 1 Vizualizare
8698 hcl nr 92 privind aprobarea închirierii imobilului construcție S+P+2E și a terenului aferent, aflat în DTS, str. Antoninii, nr. 2 Vizualizare
8700 hcl nr 93 privind aprobarea cumpărării imobilului construcție situat în DTS, str. Decebal, nr. 40, bl. A1, et. P, ap. 1 Vizualizare
8702 hcl nr 94 privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul CL al mun DTS în AGA la SC Secom S.A Vizualizare
8704 hcl nr 95 privind aprobarea dării în administrare temporară pe o perioadă de 1 an a activității de producere a energiei termice Vizualizare
8706 hcl nr 96 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Mun DTS și Muzeul Regiunii PF Vizualizare
8708 hcl nr 97 privind modificarea H.C.L. nr. 195 30.07.2021 referitoare la alegerea comisiilor de specialitate ale CL Vizualizare
8710 hcl nr 98 privind modificarea H.C.L. nr. 73 din 28.02.2022 referitoare la numirea reprezentanților CL in CA la scoli Vizualizare
8712 hcl nr 99 privind desemnarea unui administrator al societății comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L Vizualizare
8714 hcl nr 100 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al mun DTS Vizualizare
8716 hcl nr 101 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Mun DTS pentru perioada 2021-2030 Vizualizare
8718 hcl nr 102 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Mun DTS si a zonei sale functionale pentru perioada 2021-2027 Vizualizare
8720 hcl nr 103 privind aprobarea depunerii proiectului”Renovare energetica moderata la Colegiul National Economic Theodor Costescu” Vizualizare
8722 hcl nr 104 privind aprobarea depunerii proiectului”Renovare energetica moderata la Gradinita cu Program Prelungit nr. 20” Vizualizare
8724 hcl nr 105 privind aprobarea depunerii proiectului”Renovare energetica moderata la Gradinita cu Program Prelungit nr. 7” Vizualizare
8726 hcl nr 106 privind modificarea Art. 2 si 3 din HCL nr 21427.06.2019 privind aprobarea proiectului Vizualizare
8728 hcl nr 107 Vizualizare
8730 hcl nr 108 Vizualizare
8732 hcl nr 109 Vizualizare
8734 hcl nr 110 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliul Local pe anul 2022 Vizualizare
8736 hcl nr 111 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al DAS DTS Vizualizare
8738 hcl nr 112 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al unității de învățământ Creșa DTS Vizualizare
8740 hcl nr 113 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în Creșa DTS Vizualizare
8742 hcl nr 114 privind aprobarea Devizului general actualizat conform O.G. nr. 15 2021 și a modificării Anexei 1 la H.C.L. nr. 167 27.06.2018 Vizualizare
8744 hcl nr 115 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru finanțarea prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny Vizualizare
8746 hcl nr 116 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023 Vizualizare
8748 hcl nr 117 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Dir de Pol Loc DTS pentru anul 2022 Vizualizare
8750 hcl nr 118 privind aprobarea casării unor mijloace fixe aparținând Direcției de Poliție Locale Vizualizare
8752 hcl nr 119 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții al S.C. TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L Vizualizare
8754 hcl nr 120 privind aprobarea bilanțului societății S.C. TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. Vizualizare
8756 hcl nr 121 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă Vizualizare
8758 hcl nr 122 privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Mun DTS în domeniul privat al Mun DTS Vizualizare
8760 hcl nr 123 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Balanescu Vizualizare
8762 hcl nr 124 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Menea Vizualizare
8764 hcl nr 125 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Nitulescu Vizualizare
8766 hcl nr 126 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Popescu Vizualizare
8768 hcl nr 127 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS Zanfiroiu Vizualizare
8770 hcl nr 128 privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind repartizarea a trei locuințe ANL rămase vacante Vizualizare
8772 hcl nr 129 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren Vizualizare
8774 hcl nr 130 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al mun DTS Vizualizare
8776 hcl nr 131 privind completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare Vizualizare
8778 hcl nr 132 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE doamnei ANGELICA STOICAN Vizualizare
8780 hcl nr 133 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al palatului Culturii Teodor Costescu Vizualizare
8782 hcl nr 134 privind participarea la selecția de proiecte culturale sesiunea II2022 pentru co-finanțare AFCN Vizualizare
8784 hcl nr 135 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Vizualizare
8786 hcl nr 136 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Realizarea PUG al Mun DTS Vizualizare
8790 hcl nr 138 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Pistă VELO Calea Timișoarei Vizualizare
8792 hcl nr 139 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Modernizare stații de transport public Vizualizare
8794 hcl nr 140 privind aprobarea depunerii proiectului Construire de locuințe pentru tineri care provin din grupuricomunități vulnerabile etapa I Vizualizare
8796 hcl nr 141 privind aprobarea depunerii proiectului Construire de locuințe pentru tineri care provin din grupuricomunități vulnerabile etapa II Vizualizare
8798 hcl nr 142 privind aprobarea cumpărării de către municipiul Drobeta Turnu Severin a terenului intravilan în suprafață de 215 mp Vizualizare
8800 hcl nr 143 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliul Local pe anul 2022 Vizualizare
8802 hcl nr 144 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Vizualizare
8804 hcl nr 145 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2022 Vizualizare
8806 hcl nr 146 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021 – 2022 Vizualizare
8808 hcl nr 147 privind modificarea organigramei și a statului de funcții în regim contractual al Palatului Culturii Teodor Costescu Vizualizare
8810 hcl nr 148 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Palatului Culturii Teodor Costescu Vizualizare
8812 hcl nr 149 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management Vizualizare
8814 hcl nr 150 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. Vizualizare
8816 hcl nr 151 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la contractul nr. 25770 22.08.2019 Vizualizare
8818 hcl nr 152 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 316 mp Vizualizare
8820 hcl nr 153 privind aprobarea vânzării directe a imobilului casă, în structură beci + parter și terenului aferent în suprafață de 101 mp Vizualizare
8822 hcl nr 154 privind aprobarea acordării Ligii Județene Solidaritatea a Pensionarilor Mehedinți, în folosință gratuită Vizualizare
8824 hcl nr 155 privind aprobarea solicitării către Județul Mehedinți privind trecerea terenului în suprafață de 447 mp Vizualizare
8826 hcl nr 156 privind repartizarea unor locuințe sociale și fond de stat situate în municipiul Drobeta Turnu Severin Vizualizare
8828 hcl nr 157 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren Vizualizare
8830 hcl nr 158 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin privind educația timpurie Vizualizare
8832 hcl nr 159 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului general actualizat la faza PT Vizualizare
8834 hcl nr 160 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 3 la H.C.L. nr. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici Vizualizare
8836 hcl nr 161 privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Gogoșu și UAT municipiul Drobeta Turnu Severin Vizualizare
8838 hcl nr 162 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți Vizualizare
8840 hcl nr 163 privind retragerea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE doamnei ELENA GABRIELA UDREA Vizualizare
8842 hcl nr 164 privind asocierea UAT Municipiului Drobeta Turnu Severin cu Consiliul Județean Mehedinți Vizualizare
8844 hcl nr 165 privind aprobarea revocării dreptului de folosință gratuită acordat pe durata existenței construcției Vizualizare
8846 hcl nr 166 privind aprobarea cumpararii de catre mun DTS a doua terenuri Nu există fișiere
8848 hcl nr 201 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Vizualizare
8850 hcl nr 202 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CL pe anul 2022 Vizualizare
8852 hcl nr 203 privind premierea elevilor din mun DTS care au obținut nota 10 la examenele de Evaluare națională și Bac 2022 Vizualizare
8854 hcl nr 204 privind acordarea pentru anul 2022-2023 a pachetului cu rechizite școlare ,,Primul ghiozdan” Vizualizare
8856 hcl nr 205 privind modificarea ștatului de funcții publice al Direcției de Asistență Socială Vizualizare
8858 hcl nr 206 privind adiționarea, contractului nr. 2577022.08.2019, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune, din Mun DTS Vizualizare
8860 hcl nr 207 privind adiționarea contractului, nr. 178242019 de delegare prin concesiune a serviciului public specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân Vizualizare
8862 hcl nr 208 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS, B-dul Aluniș, nr.5A, bl.VD6, sc.1, ap.25 Vizualizare
8864 hcl nr 209 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS, B-dul Aluniș, nr.5A, bl.VD6, sc.1, ap.9 Vizualizare
8866 hcl nr 210 privind aprobarea vânzării locuinței tip ANL situată în Mun DTS, B-dul Aluniș, nr.5A, bl.VD6, sc.2, ap.24 Vizualizare
8868 hcl nr 211 privind aprobarea vânzării directe a imobilului casă, în structura beci , parter plus etaj în suprafață construită desfășurată de 141 mp Vizualizare
8870 hcl nr 212 privind aprobarea vânzării directe a imobilului casă, în structura subsol plus parter în suprafață construită desfășurată de 42,35 mp Vizualizare
8872 hcl nr 213 privind aprobarea vânzării directe a imobilului casă, în structura subsol plus parter in suprafață construită desfășurată de 81,6 mp Nu există fișiere
8874 hcl nr 214 privind privind aprobarea acordarii către Expresul – Asociația Pensionarilor Mehedinți, în folosință gratuită a spațiului Vizualizare
8876 hcl nr 215 privind apartenența la domeniul public al Mun DTS a imobilului-teren în suprafață de 1095 mp Vizualizare
8878 hcl nr 216 privind apartenența la domeniul privat al Mun DTS a imobilelor-terenuri în suprafață de 55 mp Vizualizare
8880 hcl nr 217 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor terenuri, având NC 64820, NC 55434 și NC 69546 Vizualizare
8882 hcl nr 218 privind modificarea HCL nr. 10 25.11.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și de organizare a licitațiilor publice Vizualizare
8884 hcl nr 219 privind modificarea H.C.L. nr. 21530.08.2021 privind actualizarea valorii totale a proiectului Vizualizare
8886 hcl nr 220 privind acordarea rechizitelor școlare copiilor din clasele I-IV proveniți din familii defavorizate Vizualizare
8888 hcl nr 221 privind modificare Anexei 1 și Anexei 3 la HCL nr. 2962019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Vizualizare
8890 hcl nr 222 privind modificarea Anexei 3 la HCL nr. 1202021 privind aprobarea Devizului general actualizat la faza PT Vizualizare
8892 hcl nr 223 privind modificare Anexei 1 și Anexei 3 la HCL nr. 1172021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Vizualizare
8894 hcl nr 224 privind modificarea HCL 33015.12.2021 privind modificarea HCL nr. 24530.08.2017 Vizualizare
8896 hcl nr 225 privind aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Vizualizare
8898 hcl nr 226 privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 2625.02.2021 Vizualizare
8900 hcl nr 227  Vizualizare
8902 hcl nr 228 Vizualizare
8904 hcl nr 229 Vizualizare
8906 hcl nr 230 Vizualizare
8908 hcl nr 231 Vizualizare
8910 hcl nr 232 Vizualizare
8912 hcl nr 233 Vizualizare
8914 hcl nr 234  Vizualizare
8916 hcl nr 235 Vizualizare
8918 hcl nr 236 Vizualizare
8920 hcl nr 237 Vizualizare
8922 hcl nr 238 Vizualizare
8924 hcl nr 239 Vizualizare
8926 hcl nr 240 Vizualizare
8928 hcl nr 241 Vizualizare
8930 hcl nr 242 Vizualizare
8932 hcl nr 243 Vizualizare
8934 hcl nr 244 Vizualizare
8936 hcl nr 245 Vizualizare
8938 hcl nr 246 Vizualizare
8940 hcl nr 247 Vizualizare
ID Denumire hotărâre Documente